منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentzahravi.com7/9/2020 6:22:07 AMfaانتصاب شایسته جناب آقای دکتر فرهاد کیافر بعنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت داروسازی زهراوی 1399/03/21http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/151/انتصاب شایسته جناب آقای دکتر فرهاد کیافر بعنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت داروسازی زهراوی 1399/03/21تهاتر بدهی بابت تسهیلات بانکي با بانک صادرات1399/03/19http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/150/تهاتر بدهی بابت تسهیلات بانکي با بانک صادرات1399/03/19بازدید عضو محترم هیات مدیره و بازرس مدیرعامل محترم شستا از شرکت داروسازی زهراوی1399/03/13http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/149/بازدید عضو محترم هیات مدیره و بازرس مدیرعامل محترم شستا از شرکت داروسازی زهراوی1399/03/13فیلم مجمع سالیانه سال مالی منتهی به 29-12-13981399/03/01http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/148/فیلم مجمع سالیانه سال مالی منتهی به 29-12-13981399/03/01گزارش سود برای سال 1398 و خروج از شرکت های زیان ده مشمول ماده 1411399/03/01http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/147/گزارش سود برای سال 1398 و خروج از شرکت های زیان ده مشمول ماده 1411399/03/01خروج شرکت داروسازی زهراوی از فهرست شرکتهای مشمول ماده 1411399/02/20http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/144/خروج شرکت داروسازی زهراوی از فهرست شرکتهای مشمول ماده 1411399/02/20موفقيت داروسازی زهراوی در ورود نام شركت به فهرست شركتهای دانش بنيان معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری1399/02/10http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/143/موفقيت داروسازی زهراوی در ورود نام شركت به فهرست شركتهای دانش بنيان معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری1399/02/10دعوت مجمع سالیانه سال مالی منتهی به 29-12-13981399/01/27http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/142/دعوت مجمع سالیانه سال مالی منتهی به 29-12-13981399/01/27اولین محموله تولید داروی حیاتی و استراتژیک سل سپت ارسال شد1399/01/05http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/138/اولین محموله تولید داروی حیاتی و استراتژیک سل سپت ارسال شد1399/01/05بهداشتي ترين افتتاح و بهره برداری از پروژه داروسازي در روزهاي پاياني سال1398/12/28http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/137/بهداشتي ترين افتتاح و بهره برداری از پروژه داروسازي در روزهاي پاياني سال1398/12/28تداوم تولید در ایام عید1398/12/26http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/136/تداوم تولید در ایام عید1398/12/26کسب افتخار ملی در هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران1398/09/16http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/127/کسب افتخار ملی در هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران1398/09/16تودیع و معارفه مدیر عامل زهراوی1398/05/27http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/125/تودیع و معارفه مدیر عامل زهراوی1398/05/27انتخاب آقای دکتر حامد همیشه کار در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان 1398/05/23http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/123/انتخاب آقای دکتر حامد همیشه کار در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان 1398/05/23بازدید مدیر عامل بانک رفاه و هیئت همراه از شرکت داروسازی زهراوی1398/04/26http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/120/بازدید مدیر عامل بانک رفاه و هیئت همراه از شرکت داروسازی زهراوی1398/04/26تجلیل مدیر عامل زهراوی از تعدادی همکار خانم بمناسبت روز ملی عفاف و حجاب 1398/04/20http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/119/تجلیل مدیر عامل زهراوی از تعدادی همکار خانم بمناسبت روز ملی عفاف و حجاب 1398/04/20قول مساعد مشاور عالی محترم وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جهت رفع مشکلات زهراوی1398/04/13http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/118/قول مساعد مشاور عالی محترم وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جهت رفع مشکلات زهراوی1398/04/13معرفی یکی از همکاران پرتلاش شرکت1398/04/13http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/116/معرفی یکی از همکاران پرتلاش شرکت1398/04/13موفقیت بین المللی یکی از همکاران شرکت1398/04/13http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/114/موفقیت بین المللی یکی از همکاران شرکت1398/04/13برگزاری موفق مجمع عادی سالیانه 1398/03/12http://zahravi.com/fa/News/item/اخبار/113/برگزاری موفق مجمع عادی سالیانه 1398/03/12