بازدید تعدادی از مدیران شرکت Roche سویس از داروسازی زهراوی

سه‌شنبه دوم آبان، زهراوی میزبان تعدادی از مدیران شرکت داروسازی رش سویس (F. Hafman La Roche) بود. در این بازدید که در چارچوب ممیزی‌های دوره‌ای شرکت رش برگزار گردید خط سافت ژل تخصصی شرکت داروسازی زهراوی مورد بازبینی و ممیزی ادواری قرار گرفت.
روابط عمومی داروسازی زهراوی
۱۳۹۶/۰۸/۰۳
zahravi.com
نام شرکت: