مميزي خارجي SGS از داروسازي زهراوي

مميزي خارجي SGS از داروسازي زهراوي

شركت داروسازي زهراوي برای تمديد گواهينامه  ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ و صدور مجدد گواهينامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ در تاريخ‌هاي ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه سال جاري ميزبان مميزان ارشد شركت SGS بود.

در مراسم اختتاميه اين مميزي آقايان دكتر قيصر و دكتر جهان‌بين ممیزان شرکت SGS ضمن ارائه گزارشی از نتایج ممیزی به عمل آمده، از همكاري صميمانه واحدهای در فرایند مميزي تقدير و تشكر نموده و اعلام کردند كه شركت داروسازی زهراوی موفق به تمديد و اخذ مجدد گواهينامه‌هاي فوق از شركت SGS گرديده است.

در انتهای مراسم، جناب آقاي دكتر كيافر، مدير محترم تضمين كيفيت و نماينده مديريت در سيستم‌هاي ايزو، ضمن تشكر از مميزان محترم شركت SGS و همكاران شركت زهراوي، فرایند مميزي را فرصت مناسبي جهت ارتقاء دانش و استانداردهاي سازمان دانستند .

                                                              روابط عمومي داروسازي زهراوي   


۱۳۹۶/۰۳/۲۷
zahravi.com
نام شرکت: