دریافت گواهینامه ۲۶۰۰۰ ISO توسط شرکت داروسازی زهراوی

شرکت داروسازی زهراوی در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی موفق به اخذ گواهینامه ۲۶۰۰۰ ISO از شرکت (TUV) آلمان گردید. کسب این استاندارد، راهکاری در زمینه اجرای اصول اساسی مسئولیت اجتماعی و نشانگر احترام به جامعه و حفظ محیط زیست توسط سازمان می باشد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۷
zahravi.com
نام شرکت: