پورتال سهامداران داروسازی زهراوی

سهامداران گرامی از این پس می توانند با مراجعه به لینک زیر و سپس با وارد کردن کد سهامداری و کد ملی، گواهی حق تقدم خود را مشاهده و چاپ کنند:

لینک پورتال سهامداران

۱۳۹۹/۱۱/۱۲
zahravi.com
نام شرکت: