انتخاب آقای دکتر حامد همیشه کار در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان

انتخاب شایسته و بجای جناب آقای دکتر حامد همیشه کار در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان بر اساس نظام رتبه بندی ESI را خدمت کلیه مدیران و کارکنان محترم شرکت تبریک عرض می نمائیم.

لینک خبر در سایت دانشکده علوم پزشکی

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی 

دکتر حامد همیشه کار

۱۳۹۸/۰۵/۲۳
zahravi.com
نام شرکت: