Banner
صفحه اصلی>اخبار>بازدید تعدادی از مدیران شرکت Roche سویس از داروسازی زهراوی
بازدید تعدادی از مدیران شرکت Roche سویس از داروسازی زهراوی
بازدید تعدادی از مدیران شرکت Roche سویس از داروسازی زهراوی
سه‌شنبه دوم آبان، زهراوی میزبان تعدادی از مدیران شرکت داروسازی رش سویس (F. Hafman La Roche) بود. در این بازدید که در چارچوب ممیزی‌های دوره‌ای شرکت رش برگزار گردید خط سافت ژل تخصصی شرکت داروسازی زهراوی مورد بازبینی و ممیزی ادواری قرار گرفت.
روابط عمومی داروسازی زهراوی

۱۳۹۶/۰۸/۰۳ روابط عمومی داروسازی زهراوی