Banner
صفحه اصلی>اخبار>انتخاب آقای دکتر حامد همیشه کار در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان
بازدید مدیر عامل بانک رفاه و هیئت همراه از شرکت داروسازی زهراوی
بازدید مدیر عامل بانک رفاه و هیئت همراه از شرکت داروسازی زهراوی
ظهر امروز(۹۸/۰۴/۲۶) جناب آقای دکتر سهمانی اصل مدیر عامل بانک رفاه به همراه آقایان دکترمرادی معاون اعتباری بانک ، دکتر حبیب پور معاون نیروی انسانی، آقای نادعلی مدیر منطقه و آقای کارکن سرپرستی بانک رفاه استان از شرکت داروسازی زهراوی بازدید نمودند در این بازدید مدیر عامل شرکت آقای دکتر محیط مافی توضیحاتی در خصوص فرآیندهای تولید و محصولات تولیدی شرکت و اهمیت این شرکت بیان نمودند در ادامه آقای دکتر قهرمانی معاون مالی و اداری شرکت توضیحاتی در خصوص عملکرد مالی و وضعیت تسهیلات ارائه نمودند و در این رابطه با بیان مشکلات ناشی از تحمیل هزینه های مالی درخواست مساعدت از بانک در جهت رفع مشکلات مزبور نمودند در همین رابطه در جلسه مذکور مدیر عامل محترم بانک رفاه موافقت نمودند ضمن استمهال کلیه اقساط سررسید شده، نسبت به بخشودگی جرایم اخذ شده از اول سال ۱۳۹۸ اقدام گردد
همچنین جناب آقای دکتر سهمانی اصل موافقت فرمودند که ابلاغ آئین نامه تهاتر بدهی های بانکی از محل مطالبات از دولت ، تهاتر بدهی شرکت زهراوی با الویت در سال ۱۳۹۸ انجام پذیرد.

۱۳۹۸/۰۴/۲۶ روابط عمومی