Banner
صفحه اصلی>اخبار>آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
اخذ گواهینامه ISO۱۰۰۱۵ برای سیستم آموزش
اخذ گواهینامه ISO10015 برای سیستم آموزش
شرکت داروسازی زهراوی موفق یه اخذ گواهینامه ISO۱۰۰۱۵ برای سیستم آموزش شرکت از TUV آلمان شد.متن خود را اینجا وارد کنید.

۱۳۹۷/۰۴/۲۳ روابط عمومی شرکت داروسازی زهراوی