Banner
صفحه اصلی>اخبار> اخذ پروانه ثبت داروی جدید در شرکت داروسازی زهراوی
اخذ پروانه ثبت داروی جدید در شرکت داروسازی زهراوی
 اخذ پروانه ثبت داروی جدید در شرکت داروسازی زهراوی
شرکت داروسازی زهراوی موفق به اخذ پروانه تولید قرص تیریجیو ١۴ با نام ژنریک تری فلونوماید ۱۴mg از سازمان غذا و دارو گردید. این قرص یکی از داروهای استراتژیک مورد استفاده در درمان بیماری ام‌اس می‌باشد.

روابط عمومی شرکت داروسازی زهراوی

۱۳۹۶/۰۹/۱۰ روابط عمومی شرکت داروسازی زهراوی